Naše stránky používajú cookies. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zatvoriť

Stavebná spoločnosť RANDA + R s.r.o., Banská Bystrica

Stavebná spoločnosť RANDA + R s.r.o., Banská Bystrica

Spoločnosť vznikla v roku 1992 ako súkromná stavebná firma so sídlom v Banskej Bystrici. V roku 2003 sa pre rastúce objemy prác pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť poskytuje komplexné služby v rámci slovenského stavebného trhu a realizuje stavebné diela zväčša ako generálny dodávateľ. Orientuje sa na realizáciu komerčných, bytových, rekreačných a technologických stavieb, novostavieb ale aj rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú rýchlosť, precíznosť a kvalitu vykonávaných prác. Bohaté skúsenosti z doterajších realizácií, kvalitné zázemie, progresívne riadenie a kompetentnosť, dávajú predpoklady pre úspešné zvládnutie náročných stavebných celkov a sú zárukou, že stavby sú ukončené v termíne a vo vysokom štandarde kvality.

Nad rámec platných požiadaviek

Od roku 2004 používa systém manažérstva kvality ISO 9001:2008 a od roku 2009 tiež systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18 001:2007 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004. Randa + R s.r.o. je členom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Všetky vykonávané činnosti sú v súlade s platnými normami a predpismi a v mnohých aspektoch sú nad rámec platných požiadaviek noriem a legislatívy.

Kapacity pre každý projekt

Spoločnosť disponuje technickými, technologickými a personálnymi kapacitami na zvládnutie aj rozsiahlych stavebných projektov – od rodinných domov po hotel, nákupné centrum či nemocnicu. K dispozícii má vlastný strojový park vrátane ťažkej nákladnej dopravy, zemných stavebných strojov, autožeriavov, prepravníkov betónu, vežových žeriavov a iné. Spoločnosť má vlastné lešenia, stavebné výťahy ako aj kompresory a malú mechanizáciu v kompletnom potrebnom sortimente. Spoločnosť má 48 zamestnancov a spolupracuje s cca 80 živnostníkmi, ktorých počet sa podľa potreby mení. Špeciálne stavebno-montážne práce a certifikované materiály zabezpečuje spoločnosť v spolupráci s renomovanými dodávateľmi, s ktorými spoločne garantuje kvalitu dodávky. Štruktúra zamestnancov je prispôsobená tak, aby umožňovala zvládnuť náročné stavebné celky s dôrazom na kvalitné inžinierske zázemie a tím špecialistov (4 manažérov s osvedčením na odbornú spôsobilosť STAVBYVEDÚCI).

Ocenenia

V roku 2008 spoločnosť obdržala cenu primátora Banskej Bystrice, za rekonštrukciu Kalvárie v Banskej Bystrici a v roku 2010 primátor mesta Banská Bystrica udelil cenu primátora za „Vybudovanie Polyfunkčného domu MOYSES, špecializovanej nemocnice Mammacentrum Sv. Agáty v B. Bystrici“.

Zatvoriť

Aktuálne staviame

Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva

Banská Bystrica

Realizované projekty

Certifikovaný partner pre Vašu stavbu

Predaj luxusných apartmánov