Naše stránky používajú cookies. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zatvoriť

Stavebná spoločnosť RANDA + R s.r.o., Banská Bystrica

Profil spoločnosti

Firma „Randa“ vznikla v roku 1992 ako súkromná stavebná firma so sídlom v Banskej Bystrici. Postupom času sa vzhľadom na zvýšený rozsah prác a stále sa zväčšujúce objemy ročnej prestavanosti pretransformovala v roku 2003 na spoločnosť s ručením obmedzeným – RANDA + R s. r. o., Banská Bystrica.

Spoločnosť v roku 2004 zaviedla a používa „systém manažérstva kvality ISO 9001:2015“. Začiatkom roka 2009 boli v spoločnosti zavedené a v súčasnej dobe používané ďalšie systémy. A to „systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ podľa normy OHSAS 18 001:2007 a  „systém environmentálneho manažérstva“ podľa normy ISO 14001:2015. Všetky nami vykonávané činnosti sú v súlade s platnými normami a predpismi, ktoré v mnohých aspektoch sú nad rámec platných požiadaviek.

Spoločnosť disponuje dostatočnými technickými, technologickými a personálnymi kapacitami. Technické zabezpečenie tvorí ťažká nákladná doprava a mechanizácia vrátane zemných strojov, dva prepravníky betónu, kontajnerový MAN v počte 3 ks, stavebné žeriavy a iné. Súčasťou spoločnosti sú tiež kompresory na búracie práce (elektrické a dieselový), stavebné výťahy, trubkové a systémové lešenie, ako aj malá mechanizácia od firmy HILTY, HERMAN a DEWALT v kompletnom sortimente.

Spoločnosť vlastní administratívnu budovu na Komenského ul. a  Senickej ceste 5, kde sídli technický, výrobný a ekonomický úsek. Ďalšie budovy sa nachádzajú Na Hrbe č. 3, kde sú okrem kancelárskych priestorov aj haly pre zámočnícku výrobu, mechanizačné a dopravné stredisko s garážami a dielňami, stavebný dvor a skladové priestory. Spoločnosť má kmeňových zamestnancov a dlhodobo spolupracuje s ďalšími živnostníkmi, ktorých stav sa podľa potreby zvyšuje. Spolupracujeme s  renomovanými spoločnosťami, ktoré pre nás dodávajú špeciálne stavebno-montážne práce a  certifikované materiály, s ktorými spoločne garantujeme progresivitu a kvalitu dodávok. Spoločnosť má certifikát na „Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov“.

Profesijné členenie pracovníkov je dané potrebami kompletného rozsahu prác HSV a vybraných prác PSV. Štruktúra je stavaná tak, aby dávala predpoklady k úspešnému zvládnutiu náročných stavebných celkov s dôrazom na kvalitné inžinierske zázemie a tím špecialistov (5 manažérov s osvedčením na odbornú spôsobilosť STAVBYVEDÚCI).

Spoločnosť RANDA + R s. r. o. realizuje stavebné diela zväčša ako generálny dodávateľ. Poskytujeme komplexné služby v rámci slovenského stavebného trhu. Spoločnosť vynakladá značné prostriedky do vzdelávania svojich zamestnancov na všetkých riadiacich a výrobných stupňoch. Spoločnosť je každoročne zapísaná v zozname hospodárskych subjektov a v registri partnerov verejného sektora. Pri komplexnom riešení svojich projektov sa spoločnosť môže oprieť o vlastné právne a rozpočtárske oddelenie.

Vo svojej činnosti sa spoločnosť orientuje na realizáciu komerčných a bytových, rekreačných a  technologických stavieb, novostavieb, ale aj rekonštrukcie, ktoré si vyžadujú rýchlosť, precíznosť a  kvalitu vykonávaných prác. Sme partner, ktorý dokáže reagovať na individuálne požiadavky svojich zákazníkov a svoje záväzky plníme nad očakávanie aj náročných klientov. V roku 2008 sme získali cenu primátora „Kategória – kolektív, tvorcovia rekonštrukcie Kalvárie v Banskej Bystrici“ a v roku 2010 primátor mesta Banská Bystrica udelil cenu primátora za „Vybudovanie Polyfunkčného domu MOYSES, špecializovanej nemocnice Mammacentrum Sv. Agáty v B. Bystrici“.

Spoločnosť RANDA + R s. r. o. má za sebou úspešné realizácie vlastných developerských projektov, od inžinieringu až po právne zabezpečenie.

Bohaté skúsenosti z doterajších realizácií, kvalitné zázemie, progresívne riadenie a kompetentnosť, dávajú predpoklady pre úspešné zvládnutie náročných stavebných celkov a sú zárukou, že stavby sú ukončené v termíne a vo vysokom štandarde kvality.

Certifikovaný partner pre Vašu stavbu

Predaj luxusných apartmánov