Naše stránky používajú cookies. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zatvoriť

Stavebná spoločnosť RANDA + R s.r.o., Banská Bystrica

Referencie

Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva

Banská Bystrica

Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva
viac...

Aglomerácia Valaská – kanalizácia a ČOV

Valaská

Aglomerácia Valaská – kanalizácia a ČOV
viac...

Rodinný dom, Podlavice

Banská Bystrica

Rodinný dom, Podlavice
viac...

Vybudovanie areálu vidieckeho cestovného ruchu Welfare

Banská Bystrica

Vybudovanie areálu vidieckeho cestovného ruchu Welfare
viac...

Rekonštrukcia objektu Skuteckého 33

Banská Bystrica

Rekonštrukcia objektu Skuteckého 33
viac...

Výstavba rodinných dvojchát

Donovaly

Výstavba rodinných dvojchát, Donovaly
viac...

Obytný dom PARK, Tajovského ulica

Banská Bystrica

Obytný dom PARK, Tajovského ulica
viac...

Rozšírenie kapacít MŠ

Banská Bystrica, Družby 3

Rozšírenie kapacít MŠ Družby
viac...

Rekonštrukcia špeciálnej základnej školy – stavebná časť

Zvolen

Rekonštrukcia špeciálnej základnej školy

Stavebné úpravy interiéru, nová sedlová strecha, zateplenie fasády

 • Termín realizácie: 08/2015 – 10/2015
 • Objednávateľ: Krajský školský úrad v Banskej Bystrici
viac...

Poliklinika Karlova Ves

Bratislava

Poliklinika Karlova Ves

Stavebné úpravy interiéru, nová plochá zateplená strecha, odvetraná fasáda, zateplená fasáda, výplne vonk. otvorov

 • Termín realizácie: 07/2015 – 12/2015
 • Objednávateľ: Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
viac...

Hotel Partizán – Wellness – výstavba a rekonštrukcia

Hotel Partizán Tále

Hotel Partizán – Wellness

viac...

Rekonštrukcia Hradu a kaštieľa

Liptovský Hrádok

Rekonštrukcia Hradu a kaštieľa

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Hrad a kaštieľ Liptovský Hrádok. Na ruine hradu sa zrealizovali nevyhnutné stavebné úpravy – oprava konštrukcií, sanácia vlhkosti, terénne úpravy, v kaštieli rekonštrukčné práce, sanácia krovu, komínov a vonkajších omietok, výmena strešnej krytiny a inštalácia tepelných čerpadiel, terénne úpravy, parkoviská a zázemie.

 • Termín realizácie: 11/2013 – 11/2015
 • Objednávateľ: AVANS s.r.o. Liptovský Hrádok
viac...

Centrum vzdelávania SAV Ďumbierska 1

Banská Bystrica

Centrum vzdelávania SAV, Banská Bystrica

Nová výstavba a prístavba stavebnej časti, parkoviská, odstavné plochy vrátane inžinierskych sietí.

 • Termín realizácie: 05/2013 – 12/2014
 • Objednávateľ: Geologický ústav SAV, Bratislava
viac...

Distribučno-skladový areál MED-ART, I. etapa

Banská Bystrica

Distribučno-skladový areál MED-ART

Nová výstavba prevádzkovej budovy – stavebnej a technologickej časti, spevnené plochy, parkoviská, vrátane inžinierskych sietí.

  Termín realizácie: 04/2012 – 05/2013
 • Objednávateľ: SCHENK Slovakia, spol. s r.o., Nitra
viac...

Wellness – časť SPA a zvýšenie ubytovacieho štandardu

Hotel Partizán Tále

Wellness – časť SPA a zvýšenie ubytovacieho štandardu – výstavba a rekonštrukcia

Dostavba Wellness – SPA centra s terasou /masážne kabíny, hydromasážne priestory, priestory pre lekára – terapeuta, Fitness priestor.

Rekonštrukcia a stavebné úpravy objektu SO-02 (18 izieb), ubytovací a kategorizačný štandard ****

 • Termín realizácie: 02/2015 – 12/2015
 • Objednávateľ: Hotel Partizán, s.r.o., Bystrá 108 – Tále, 977 65 Brezno
viac...

Rekonštrukcia zámku Vígľaš na **** kongresový hotel

Vígľaš

Rekonštrukcia zámku Vígľaš na **** kongresový hotel

Kompletná rekonštrukcia stavebnej a technologickej časti a nová prístavba – západná budova, parkoviská, spevnené plochy a pešie zóny vrátane inžinierskych sietí.

 • Termín realizácie: 04/20010 – 11/2012
 • Objednávateľ: SIMACH s.r.o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava
viac...

Krytý bazén Štiavničky

Banská Bystrica

Krytý bazén Štiavničky – rekonštrukcia stavebnej a technologickej časti
 • Objednávateľ: BPM s.r.o, Banská Bystrica
 • Realizácia: 2010
viac...

Konverzia areálu SLOVENKA

Banská Bystrica

Rímskokatolícky kostol

Terany

Rímskokatolícky kostol, Terany
viac...

Telocvičňa pri škole sv. Dominika Sávia

Zvolen

Polyfunkčný dom MOYSES

Banská Bystrica, časť Hušták – Belveder

Polyfunkčný dom MOYSES

CENA PRIMÁTORA MESTA BANSKÁ BYSTRICA ZA ROK 2010

ÚČASŤ V SÚŤAŽI „STAVBA ROKA 2010“

 • Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
 • Realizácia: 2009
viac...

Kalvárska Hora – Urpín

Banská Bystrica

Kalvárska Hora – Urpín
 • Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Bystrica – Katedrála sv. Františka Xaverského
 • Realizácia: 2008
viac...

Bytové domy s podstavanou vybavenosťou

Centrum Donovaly

Bytové domy s podstavanou vybavenosťou
 • Objednávateľ: RMS INVEST, s.r.o., Banská Bystrica
 • Realizácia: 2008
viac...

Komplexná rekonštrukcia Matejovho domu s Baníckou baštou

Banská Bystrica, hradný areál

Univerzitné pastoračné centrum Sv. Abraháma

Banská Bystrica

Univerzitné pastoračné centrum Sv. Abraháma
 • Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Bystrica Radvaň
 • Realizácia: 2007
viac...

Domov dôchodcov a sociálnych služieb

Hospic Božieho milosrdenstva

Hospic Božieho milosrdenstva
 • Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
 • Realizácia: 2008
viac...

Okresná prokuratúra – nadstavba a rekonštrukcia strechy

Zvolen

Prestavba podkrovia Penziónu ZORNIČKA

Donovaly

Prestavba podkrovia Penziónu ZORNIČKA
 • Objednávateľ: HP Zornička, spol. s.r.o., Donovaly 126
 • Realizácia: 2006
viac...

Sociálna poiťovňa

Žilina

viac...

Rímskokatolícky kostol Ducha svätého a fara

Banská Bystrica, Podlavice

Rímskokatolícky kostol Ducha svätého a fara
 • Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Podlavice
 • Realizácia: 2007
viac...

Rekonštrukcia objektu

Banská Bystrica, Kapitulská 4,2

Rekonštrukcia objektu Kapitulská 4,2
 • Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
 • Realizácia: 2006
viac...

Areál KO-PRINT

Banská Bystrica, Cesta na štadión

Výrobný areál Continental Teves – administratívna časť

Zvolen

Výrobný areál Continental Teves
 • Objednávateľ: STAMART Martin, s.r.o., Martin
 • Realizácia: 2005
viac...

Staré hory – studnička 1. a 2. etapa

Staré hory

Staré hory – studnička
 • Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Staré Hory
 • Realizácia: 2005
viac...

Štátna vedecká knižnica – rekonštrukcia strechy-D

Banská Bystrica

Stavebné úpravy bývalej školy – rekonštrukcia

Staré Hory

Hotel LUX – oprava ubytovacích priestorov

Banská Bystrica, Nám. Slobody 2

DSS Symbia – prestavba podkrovných priestorov objektu

Zvolen

DSS Symbia – prestavba podkrovných priestorov objektu
viac...

Rekonštrukcia prevádzkovej budovy

Banská Bystrica, Tajovského 1

Diecézne centrum Jána Pavla II.

Banská Bystrica, Kapitulská 21

Diecézne centrum Jána Pavla II.
 • Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
 • Realizácia: 2004
viac...

Potočná a Mlynská ulica – kanalizácia, chodník

Selce

Okresná prokuratúra – opravy sociálneho zariadenia

Žiar nad Hronom

Oltárny priestor a pódiá pre návštevu svätého Otca

Banská Bystrica

Oltárny priestor a pódiá pre návštevu svätého Otca
viac...

Výstavba objektu BILLA

Revúca

Rekonštrukcia budovy Biskupský úrad ZD ECAV

Zvolen

Oprava domu a adaptácia podkrovia

Banská Bystrica, Štátna ochrana prírody

Rekonštrukcia domu

Banská Bystrica, Horná Strieborná 22

Rekonštrukcia objektu Hotel LUX

Banská Bystrica

Rekonštrukcia rehabilitačného zariadenia

Krpáčovo

Rekonštrukcia rehabilitačného zariadenia, Krpáčovo
viac...

Rekonštrukcia pešej zóny

Martin, historické centrum

Rekonštrukcia pešej zóny, Martin
viac...

Tatra banka a.s. – rekonštrukcia

Zvolen, INTERAUDIT

Tatra banka a.s., Zvolen
viac...

Okresná prokuratúra – rekonštrukcia budovy

Zvolen

Tatra banka – prestavba objektu

Banská Bystrica, Dolná 2

Tatra banka a.s., Banská Bystrica
viac...

Tatra banka, a.s.

Martin

Tatra banka, a.s.

Trnava

Hotel ESPE – rekonštrukcia

Tále

Penzión Podkonice – rekonštrukcia

Podkonice

Predaj luxusných apartmánov